جلوگیری از پراکندگی تیم ها با سامانه جلسات مجازی

جلوگیری از پراکندگی تیم ها با سامانه جلسات مجازی

به باور اکثر مدیران تعامل رو در رو "به صورت کلی تاثیرگذارترین تعامل است" و به باور همین مدیران استفاده از سامانه‌های ویدئو کنفرانس نظیر ادوب کانکت بروز و تدارک دیده شده در محیط ابری، "نزدیک‌ترین سیستم به کار کردن به صورت حضوری در کنار همدیگر است

به باور اکثر مدیران تعامل رو در رو “به صورت کلی تاثیرگذارترین تعامل است” و به باور همین مدیران استفاده از سامانه‌های ویدئو کنفرانس نظیر ادوب کانکت بروز و تدارک دیده شده در محیط ابری، “نزدیک‌ترین سیستم به کار کردن به صورت حضوری در کنار همدیگر است.”

 

 

تعداد بسیار زیادی از این راهکارها در فضای کسب و کار شاهد مثالی از این باور است.
سامانه‌هایی همچون Skype ،Join us ،Gotomeeting ،Cisco Webex و … در دنیای امروز تلاش دارند تا حس یک جلسه حضوری را به مخاطبین عرضه کنند. سرویس ادوب کانکت نیز به عنوان یک سرویس ویدئو کنفرانس ارائه شده از طرف شرکت پردیس نیز تلاش دارد تا بتواند این حس را در بین مخاطبین خود ایجاد نماید.
در اغلب اوقات انجام پروژه ها نیاز به “هم-مکانی” دارد، که در این حالت اعضای تیم داخلی می‌توانند در محل‌ مشتری‌ها کار کنند و با برگزاری کنفرانس ویدئویی، “اصلا احساس دوری وجود نخواهد داشت و مانع از پراکندگی نیروها می شود”.

*مزیت های سامانه ویدئو کنفرانس ادوب کانکت نسبت به کنفرانس صوتی

* کاربرد ادوب کانکت برای دانشگاه

*شنیدن کی بود مانند دیدن؟

Rate this post
پیمایش به بالا