بسته آموزشی رایگان VMware NSX

محصول VMware NSX امکان ایجاد یک زیرساخت شبکه مجازی برای (Software-Defined Data Center (SDDC را فراهم می نماید. با بهره گیری از محصول NSX، امکان پیاده سازی قابلیت های شبکه شامل Routing ،Switching و Firewall در Hypervisor وجود خواهد داشت به گونه ای که در کل زیرساخت توزیع شده اند.

این روش به طور موثر یک Network Hypervisor ایجاد می کند که به عنوان یک زیرساخت برای شبکه مجازی و سرویس ها عمل می کند، البته همانند مدل عملیاتی ماشین های مجازی، شبکه مجازی نیز قابل برنامه ریزی به صورت مستقل از لایه سخت افزار می باشد. NSX کل شبکه را در یک مدل نرم افزاری فراهم می نماید و کاربر می تواند چندین شبکه مجازی همراه با نیازهای متنوع را بویسله ترکیبی از قابلیت های ارائه شده در NSX ایجاد کند.

از قابلیت های ویژه NXS می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • کاهش زمان تأمین و تخصیص شبکه از روز به ثانیه و بهبود راندمان عملیاتی از طریق اتوماسیون
  • قابلیت انتقال Workload، مستقل از توپولوژی شبکه فیزیکی در داخل و سراسر مراکز داده
  • ارائه امنیت بالاو خدمات پیشرفته شبکه
امتیاز دهید
پیمایش به بالا