دانلود رایگان آموزش مفاهیم اساسی و پایه ای ذخیره ساز EMC VNX Storage

یکی از مفاهیمی که همواره در راهکارهای ذخیره‌سازی مد‌نظر قرار داده می‌شود مدیریت هزینه‌ها، کاهش پیچیدگی و ریسک‌ها و استفاده بهینه از منابع موجود می‌باشد که این مهم جز با اشراف کامل بر مباحث و مفاهیم اولیه علم ذخیره سازی داده‌ها برآورده نخواهد شد. کمپانی Dell EMC به عنوان یکی از پرچم داران این صنعت همواره راهکارهای ذخیره سازی بهینه ای را برای مدیریت داده‌ها و رسیدن به بالاترین سطح از ارائه خدمات فراهم می‌آورد.

[quix id=”122″]

دانلود رایگان آموزش مفاهیم اساسی و پایه ای ذخیره ساز EMC VNX Storage

برخی سرفصل‌های مهم در مجموعه آموزشی EMC Storage به شرح ذیل می‌باشد:

EMC Storage Essentials
1.
Common Storage Environments
2. Introduction to VNX Series
3. VNX Physical Architecture
4. Common VNX Terminology
5. VNX Software
6. Storage Networks and Common Data Center Protocols
7. Block Protocols
8. File Protocols
9. Measuring Performance
10. Measuring Availability
11. Workload Profiles and Application Mapping
12. The Importance of Cache and Flash Drives
13. Next Steps

امتیاز دهید
پیمایش به بالا