راهکار High Availability در ذخیره ساز Open-E DSS V7

راهکار High Availability در ذخیره ساز Open-E DSS V7

یکی از بهترین راه ها برای اجرای High Availability استفاده از Failover می باشد. در این حالت می بایست از دو Open-E استفاده کرد (Primary و Secondary). سرور دوم که یک کپی کامل و بروز از اطلاعات سرور اول دارد، در صورت بروز مشکل (Failure) برای سرور اول بلافاصله جایگزین آن خواهد شد. هدف اصلی Failover حفاظت از پردازش های سرورهای سازمان است؛ که این امر با جایگزینی سرور ثانویه به جای سرور اصلی و انتقال وظیفه I/O بدون هر گونه قطعی در شبکه صورت می پذیرد. این پروسه با عنوان SAN Replication یا SAN Mirroring شناخته شده است.

 

 

 

Failover با استفاده از انتقال مداوم اطلاعات از سرور اصلی به سرور ثانویه کار می کند و هر دو سرور را همسان (Synch) قرار می دهد. انتقال داده از طریق Volume Replication صورت می گیرد؛ اطلاعات از سرور اصلی به سرور ثانویه (پشتیبانگیری در آن واحد!) منتقل می شود، همچنین هرگونه تغییر در سرور اصلی سریعاً در سرور ثانویه نیز اعمال می شود.

نمونه ای از پیکربندی و نحوه ی انتقال داده در شکل زیر نمایش داده شده است:

سه مدل معمول برای سخت افزار مورد نیاز این راه کار در زیر آمده است:

1- Low cost (with 2 servers)

Motherboard (e.g. all in one) with 1 CPU- 1 GHz, 1 NIC, SATA 1.5Gbps controller

1 GB main memory

Software RAID

SATA hard disk drive

2- Medium (with 2 servers)

Motherboard with 2 x Dual Core CPU – 2.8 GHz

8 GB main memory

SATA 3Gbps hardware RAID controller with RAID5

8 SATA hard disk drives

4x 1GbE controller (for bonding)

3- High End (with 2 servers)

Motherboard with 2 x Quad Core CPU – 2.4 GHz

32 GB main memory

SAS/SATA 3Gbps hardware RAID controller with RAID6

24 SAS/SATA hard disk drives

2x 10 GbEcontroller (for bonding)

FC controller

Enclosure with redundant power supply

فایل آموزشی راه اندازی Active-Active Failover را از لینک زیر دانلود کنید.

Open-E DSS V7 Active-Active iSCSI Failover

امتیاز دهید
پیمایش به بالا