دانلود ابزارهای رایگان آنتی ویروس کسپرسکی-بخش دوم

دانلود ابزارهای رایگان آنتی ویروس کسپرسکی-بخش دوم

در مطلب قبل به معرفی 5 ابزار رایگان آنتی ویروس کسپرسکی-بخش اول پرداختیم، در این مطلب به معرفی 4 ابزار رایگان دیگر آنتی ویروس کسپرسکی برای مقابله با باج افزارها می‌پردازیم

 


6.ابزار XoristDecryptor:

در صورت آلودگی سیستم با بدافزار Trojan-Ransom.BAT.Scatter می‌توان جهت رمزگشایی داده‌ها از این ابزاراستفاده کرد.
بدافزار خانواده Trojan-Ransom.Win32.Xorist برای ایجاد تغییرات غیرمجاز در داده‌های رایانه قربانی طراحی شده است. استفاده از رایانه را غیرممکن می‌کند یا از کار عادی آن جلوگیری می‌کند.

 

 

7.ابزار ShadeDecryptor:

از ابزار ShadeDecryptor برای رمزگشایی فایل‌های با پسوندهای زیر توسط بدافزار Trojan-Ransom.Win32.Shade رمزگذاری شده‌اند:

.xtbl, .ytbl, .breaking_bad, .heisenberg, .better_call_saul, .los_pollos, .da_vinci_code, .magic_software_syndicate, .windows 8, .windows10, .noom_0.0, .crypted000007, .dexter, .miami_california, .rsa3072, .decrypt_it

بدافزار Trojan-Ransom.Win32.Shade برای ایجاد تغییرات غیرمجاز در داده‌های رایانه قربانی استفاده می‌شود تا استفاده از آن داده‌ها غیرممکن سازد.

 

8.ابزار ScraperDecryptor:

از ابزار ScraperDecryptor برای رمزگشایی فایل‌های تحت تاثیر برنامه مخرب Trojan-Ransom.Win32.Scraper استفاده کنید.
بدافزار Trojan-Ransom.Win32.Scraper توسط مجرمان سایبری برای رمزگذاری فایل در رایانه قربانی استفاده می‌شود تا استفاده از آنها غیرممکن سازد.

 

 

9.ابزار CoinVaultDecryptor:

اگر رایانه شما به بدافزار خانواده Trojan-Ransom.MSIL.CoinVault آلوده شده است از ابزار CoinVaultDecryptor استفاده کنید.
بدافزار Trojan-Ransom.MSIL.CoinVault توسط مجرمان سایبری برای رمزگذاری فایل‌ها در رایانه قربانی استفاده می‌نمایند.

 

امتیاز دهید
پیمایش به بالا