قابلیت جدید Security Heartbeat در نسل جدید UTMهای Sophos-Cyberoam

قابلیت جدید Security Heartbeat در نسل جدید UTMهای Sophos-Cyberoam

در این قابلیت جدید که برای اولین بار معرفی می شود UTM شما با Endpointهای موجود در شبکه بطور مرتب تبادل اطلاعات وضعیت می کند.

اگر یک سیستم آلوده شود UTM متوجه شده و Policyهای مخصوصی را در خصوص آن به اجرا در می آورد. مثلا سیستم آلوده شده و یا مشکوک را از سایر سیستم ها ایزوله می کند و در قرنطینه قرار می دهد تا به وضعیت آن رسیدگی شود. این ویژگی در کنترل Zeroday Attackها بسیار موثر است.

این ویژگی یک رویکرد جدید و یک تحول بزرگ در UTM و امنیت سازمانی محسوب می شود.

امتیاز دهید
پیمایش به بالا