حرکت دیتاسنترها به سمت "مبتنی بر نرم افزار" شدن

حرکت دیتاسنترها به سمت “مبتنی بر نرم افزار” شدن

در طول 25 سال گذشته، فناوری هایی دیتاسنترها را تحت تاثیر قرار داده اند که صنعت IT را به طور کامل متحول کرده اند. از دورۀ دات کام تا عصر کلود و مجازی سازی تا تحول دیتاسنترهای مبتنی بر نرم افزار امروزی، دیتاسنترها به طور پیوسته در حال تکامل بوده اند.

Rate this post

در حرکت از معماری انحصاری با سیستم‌های اختصاصی به سمت مدل‌های مجازی‌سازی‌ شده و مبتنی بر کلود که رایانش، شبکه و منابع ذخیره سازی را باهم یکپارچه می‌کند، دیتاسنترهای مبتنی بر نرم افزار قطعا چابکی تجارت را در آینده متحول خواهند کرد.

پیمایش به بالا