RAID 0+1 ،RAID 1+0 ،RAID 1 چیست؟

RAID 0+1 ،RAID 1+0 ،RAID 1 چیست؟

این چندمین مقاله از سری مقالات RAID است، امیدواریم این مقاله به آسانترین روش ممکن نشان بدهد که RAID چیست، ایده آن چه بوده و چطور کار می کند.

RAID 1 چیست؟

RAID 1(Mirroring): ایده اساسی چنین راه حلی، استفاده از دو عدد یا بیشتر از دو عدد هارد دیسک است (Mirroring)، یعنی با استفاده از RAID 1 یک نسخه از اطلاعات بر روی دو یا بیشتر از دو دیسک ذخیره می‌شود. این نوع RAID کارایی و قابلیت خواندن خوبی را ارائه می‌دهد، اما ظرفیت فضای ذخیره سازی نیاز به تقسیم بندی دارد، به دلیل این که کل فضای ذخیره‌سازی باید برابر با کم‌ظرفیت‌ترین هارد دیسک باشد. به طور مثال در RAID‌ای که از 3 دیسک 500 GB ، 250 GB و 1TB تشکیل شده فضای قابل استفاده برابر با 250 GB خواهد بود.

چرا RAID 1؟

برای افزایش ضریب امنیت داده‌ها و رسیدن به کارایی مناسبی در سرعت خواندن و نوشتن می‌توان از RAID1 استفاده کرد. در این روش سرعت کلی نوشتن برابر با عملکرد نوشتن هر درایو در RAID می باشد. عمل نوشتن فرایندی همزمان می‌باشد که بطور موازی اتفاق می‌افتد. به این معنی که زمان ثبت و نوشتن داده‌ها برابر با سرعت کندترین هارد دیسک می‌باشد. از این قابلیت می‌توان در فرایند خواندن نیز استفاده کرد. همچنین فرایند خواندن می‌تواند به صورت ترتیبی و برابر RAID 0 باشد و حتی می‌تواند از درایوهای مشخصی صورت پذیرد. از راهکار دوم در زمان‌هایی که تفاوتی بین سرعت‌های خواندن هر درایو در RAID وجود دارد استفاده می‌شود.
افزایش زمان سرعت خواندن و کاهش زمان دسترسی یک مزیت اصلی بشمار می‌آید. همچنین از امنیت داده‌ها نیز می‌توان به عنوان یک مزیت دیگر یاد کرد.
یک RAID 1 را با دو مدل مشابه از درایوهای دیسک با 5% امکان اینکه در طول سه سال آن دیسک ممکن است خراب شود را در نظر بگیرید. (خرابی‌ها نیز طبق آمار مستقل هستند) سپس احتمال خرابی هر دو دیسک در طول سه سال عمر، برابر 0.25% است. بدین ترتیب احتمال از دست دادن کل داده‌ها نیز برابر با %0.25 خواهد بود. اگر در یک دوره سه ساله هیچ‌گونه خرابی برای RAID اتفاق نیافتد، در صورت خرابی دیسک اول و عدم جایگزینی آن با یک هارد دیسک سالم، شانس 5% برای از دست دادن داده‌ها وجود دارد. هم چنین با خرابی فقط یکی از هارد دیسک‌ها هیچ داده ای از دست نخواهد رفت. البته به شرط آنکه هارد دیسک خراب در اسرع وقت و قبل از خرابی هارد دیسک دوم تعویض گردد.
از آنجایی که از دو دیسک با الگوهای مشابه استفاده شده است، نمی‌توان خرابی‌ها را مستقل فرض کرد. بنابراین امکان از بین رفتن کل داده‌ها در صورت خرابی هارد دیسک اول و عدم تعویض آن ممکن است خیلی بیشتر از
5% باشد.

 

در سیستمی که به خوبی مدیریت می‌شود هارد دیسک در صورت خراب شدن تعویض می‌شود. عملیات دوره تعمیر، یعنی زمان کلی که بابت کشف خرابی، جایگزین کردن هارد دیسک خراب شده و بازسازی RAID صرف می‌شود. به طور مثال یک ساعت برای تعویض هارد دیسک خراب شده زمان صرف می‌شود، لذا قابلیت اطمینان کلی سیستم توسط امکان پذیری اینکه درایو باقیمانده برای یک ساعت بدون خرابی عمل خواهد کرد تعریف می‌شود.
منبع
همانطور که به سادگی دیدید، امکان از دست رفتن داده‌ها واقعاً کم خواهد بود. این بزرگترین مزیت RAID 1 امکان رفع سریع یک مشکل احتمالی نادر که باعث از دست رفتن داده‌ها از طریق خرابی یک دیسک می‌شود، می‌باشد.
با این حال، اشکالاتی نیز وجود دارد. همانطور که ذکر شد، تمام ظرفیت فضای ذخیره سازی یک
RAID برابر با کوچکترین هارد دیسک متصل به آن است. عیب دوم مسئله‌ای است که ممکن است ما آن را فوریت فرآیند نوشتن و تغییر بنامیم. RAID 1 می‌تواند مانع از بین رفتن داده‌ها بخاطر خرابی هارد دیسک باشد، اما در مورد ویروس‌ها یا عوامل انسانی (یعنی پاک کردن تصادفی داده‌ها) RAID 1 مانع از بین رفتن داده‌ها نخواهد شد. هرگونه تغییر که بر روی دیسک اول یا دوم در RAID خواه به صورت یک اشتباه و یا توسط بدافزار یا هرچیز دیگر اتفاق بیافتد باعث از بین رفتن داده‌ها خواهد شد.

RAID 0+1 و RAID 1+0 چه هستند؟

RAID 0+1 یعنی RAIDهای پیاده سازی شده RAID 1، که المان‌هایشان RAIDهای RAID 0 هستند. چنین پیاده سازی مزیت‌هایی مانند سرعت RAID 0 و امنیت RAID 1 را در بردارد. همچنین پیاده سازی آن از RAID 5 ،RAID 3 یا RAID 6 خیلی آسان‌تر است. عیب اصلی چنین راه حلی هزینه آن می‌باشد.

RAID 1+0 به عنوان RAID 0 پیاده سازی می‌شود، که المان‌های آن RAID 1 هستند. این RAID مزیت‌های مشابه RAID 0 (سرعت) و RAID 1 (امنیت) را ترکیب می‌کند، اما به شیوه متفاوتی این کار را انجام می‌دهد. RAID 1+0 یک Stripe بزرگ از Mirrorهای بزرگ می‌سازد. در این RAID پس از خرابی یک هارد دیسک، در حالیکه آن هارد دیسک تعویض می‌شود، فقط بخش کوچکی از کل RAID مجدداً ساخته می‌شود. متاسفانه این RAID دقیقاَ عیبی مشابه RAID 0+1 دارد که هزینه پیاده سازی بالای آن است.

امتیاز دهید
پیمایش به بالا