مزایای استفاده از RDM

مزایای استفاده از (RDM (Raw Device Mapping
Rate this post

RDM 1 1

 

  • از این پس VMotion برای انتقال ماشین های مجازی از RAW LUNها استفاده می کنید.
  • امور مریوط به اضافه کردن RAW LUNها ساده شده اند، چه در محیط مدیریتی VMware و یا در کنسول مدیریتی VMware VCenter.
  • برخی جنبه های سیستم فایل ها نظیر File Locking ،Permissions ،Naming مهیا می شوند.
پیمایش به بالا