روش نصب Vmware Tools بر روی یک Ubuntu virtual machine

روش نصب Vmware Tools بر روی یک Ubuntu virtual machine

1- پس از نصب یک Ubuntu virtual machine مسیر زیر را انتخاب کنید:

VM --> Install VMware Tools

با این کار فایل فشرده شده Vmware Tools به صفحه اصلی شما اضافه می شود.

توجه : در صورتی که فایل Vmware Tools مربوط به نسخه مورد نظر شما موجود نباشد پیغامی برای شما ظاهر می شود که با زدن Download Now شروع به دانلود Vmware Tools می کند.

2- در داخل ماشین خود وارد Terminal شوید. و مراحل نصب را با وارد کردن دستورات زیر انجام دهید. (Applications -> Accessories -> Terminal)
3- sudo mkdir /mnt/cdrom (در صورت پرسیدن رمز عبوری، رمز Admin را وارد کنید.)
4- sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
5- ls /mnt/cdrom
6- tar xzvf /mnt/cdrom/VMwareTools-<x.x.x.xxx><x.x.x-xxxx>.tar.gz -C /tmp/ (مقدار <x.x.x.xxx> <x.x.x-xxxx> برابر با شماره ورژن VmwareTools می باشد که در مرحله قبل نمایش داده شده است.)
7- cd /tmp/vmware-tools-distrib/
8- sudo ./vmware-install.pl –d
پس از مشاهده پیغام اتمام نصب، با راه اندازی مجدد ماشین کار نصب به اتمام خواهد رسید.

امتیاز دهید
پیمایش به بالا