آموزش اتصال iSCSIها و هاست های ESXi/ESX

آموزش اتصال iSCSIها و هاست های ESXi/ESX

1- حافظه های مشترک جهت استفاده در هاست های ESX/ESXi:

معمولاً دو صورت از حافظه های مشترک جهت این کار استفاده می شود. از SANهای سخت افزاری و یا به صورت نرم افزاری.

2- Storage: اولین قدم این است که یک Storage با پیکربندی LUN جهت انتقال از طریق پورت iSCSI را مهیا کنید.

3- استفاده از واسط های Vmkernel:

هنگامی که LUN آماده است. هاست ESX، نیازمند پیکربندی ارتباط با SCSI Target است که در یک واسط ·Vmkernel انجام می شود. واسط Vmkernel به طور پیش فرض نصب شده است. اما برای Storageها باید این ارتباط تا حد ممکن ایزوله و مجزا باشد. معمولاً برای این کار VMkernel ·اضافه می شود.

4- پیکربندی Esxi:

هنگامی که رابط Vmkernel اضافی آماده شد به سادگی پیکربندی Esxi ممکن است. به عنوان مثال در سناریو فوق 4 واسط شبکه موجود در سرور VMnic 0 تا Vmnic 3 می باشد. مدیریت ترافیک به صورت پیش فرض بر روی Vswitch0 ·قرار دارد و ترافیک Storage نیز بر روی همان Vswitch پیکربندی شده است.

5- فعال سازی iSCSI Initiator در میزبان Esxi: اکنون باید Iscsl Initiator را در میزبان Esxi را فعال کنیم.

6- اضافه کردن Storage Target:

در مرحله بعد Storage Target را به هاست خود معرفی کنیم، به دو صورت می توان این کار را کرد، به Static ·و Dynamic.
این ارتباط بر روی پورت 3261 انجام می شود.

7-Storage Scan:

بعد از پیکربندی Network Storage و مشخص کردن ISCI Target، هاست ِ میزبان، پورت های 3261 را اسکن می کند.

8-بررسی و مشاهده Storage صحیح:

آسان ترین راه برای دیدن ناحیه ذخیره سازی، IQNهایی است ·که فوراً پس از Scan نشان داده شده است.

9-اگر یک LUN آماده برای میزبان Esxi وجود داشته باشد؛

شما می توانید بر روی گزینه Add Storage در بخش Storage ·در قسمت Configuration ·میزبان کلیک کنید. با این شروع یک Wizard برای اضافه کردن ·Storage به میزبان و فرمت یک Datastore جدید آغاز می گردد.

10-اضافه کردن LUN به میزبان.

11-اضافه کردن نام و بلوک بندی سایز:

در این مرحله نامگذاری و بلوک بندی حجم Data Store ·مشخص می شود.

12-فرمت LUN در میزبان:

بعد از فرمت کردن LUN ·میزبان، این فضا آماده است که داده های شما را که می تواند شامل ماشین های مجازی و یا ISOهایی که شما به آنها نیاز دارید را ذخیره سازی کند.

امتیاز دهید
پیمایش به بالا