فعال کردن SSH بر روی ESXi

فعال کردن SSH بر روی ESXi

برای فعال کردن SSH بر روی سرور ESXi به دو روش می توان عمل کرد. روش اول به صورت مستقیم روی سرور ESXi و روش دوم از طریق vSphere Client که سعی می کنیم در این مطلب به هر دو روش بپردازیم.

Rate this post

برای فعال کردن SSH از طریق خود سرور ESXi:

برای تنظیمات F2 را می زنید و کلمه و رمز ورود را وارد می کنید.

Screen shot 2010 07 21 at 13.18.40 300x190 1 1

در این مرحله Troubleshooting Options را انتخاب می کنید.

Screen shot 2010 07 21 at 13.20.23 300x187 1 2

روی قسمت Remote Tech Support SSH رفته و آن را Enable کنید.

Screen shot 2010 07 21 at 13.20.40 300x189 1 3

فعال کردن SSH از طریق vSphere Client:

ابتدا به وسیله vSphere Client به سرور خود متصل می شوید. سپس روی Configuration Tab کلیک می کنید.

1 1 4

Security profile را انتخاب می کنید.

2 5

به قسمت Properties می روید.

3 6

Remote Tech Support SSH را انتخاب می کنید.

4 7

Options را انتخاب می کنید و سپس Startup Policy را استارت می کنید.

5 8

سرویس SSH روی سرور ESXi فعال شده است.

پیمایش به بالا