فعالسازی SNMP در VMware ESXi 4.1

فعالسازی SNMP در VMware ESXi 4.1

ابتدا باید نرم افزارVmware vSphere PowerCLI را دانلود نموده و نصب کنید.

بعد از نصب Vmware vSphere PowerCLI با استفاده از Command Prompt به آدرس زیر مراجعه می نمائید

سیستم عامل Windows 64-Bit

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware vSphere CLI\bin>

سیستم عامل Windows 32-Bit

C:\Program Files\VMware\VMware vSphere CLI\bin>

سپس با استفاده از فرمان زیر نسبت به پیکربندی سرویس SNMP اقدام می کنیم:

vicfg-snmp.pl –server ESXiHostIP -c CommunityString -p 161 -t DestinationIP@161/public

 

در این هنگام سیستم از شما اطلاعات ورود را درخواست می کند:

Enter Username:root

Enter Password:xxxx

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

در صورتی که اطلاعات وارد شده صحیح باشد موارد زیر در Command Prompt نمایش داده می شود:


Changing udp port to 161…

Complete.

Changing community list to: xxxx

Complete.

Changing notification(trap) targets list to: xx.xx.xx.xx@161/public…

Complete

در این مرحله با استفاده از فرمان زیر نسبت به فعالسازی سرویسSNMP اقدام می کنیم:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

vicfg-snmp.pl –server ESXiHostIP -E

Enter Username:root

Enter Password:xxxx

Enabling agent…
Complete.

در این مرحله تنظیماتSNMP را مرور می نمائیم تا از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل نمائیم:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

vicfg-snmp.pl –server ESXiHostIP -s

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

Enter Username:root

Enter Password:xxxx

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

Current SNMP agent settings:
Enabled : 1
UDP port : 161
Communities :
CommunityString
Notification targets :
DestinationIP@161/public

لازم به ذکر است که آموزش فوق نسخه رایگان ESXi را پوشش نمی دهد و ESXi شما باید به لایسنس vSphere مجهز باشد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

در صورتی که اطلاعات وارد شده صحیح باشد موارد زیر در Command Prompt نمایش داده میشود :

Changing udp port to 161…
Complete.
Changing community list to: xxxx
Complete.
Changing notification(trap) targets list to: xx.xx.xx.xx@161/public…
Complete.

امتیاز دهید
پیمایش به بالا