Virtual Machine (VM) snapshots

Virtual Machine (VM) snapshots

Virtual Machine (VM) Snapshots به شما اجازه نگه داشتن حالتی از ماشین های مجازی را می دهد تا بتوان بارها آن را به حالت مورد نظر بازگرداند.

مفهوم Snapshot

Snapshot حالت فعلی ماشین مجازی را در زمان مورد نظر نگه می دارد.

این حالت شامل موارد زیر می باشد:

  • Settings State: تنظیمات ماشین مجازی (Bios + .VMX)
  • Disk State: وضعیت تمامی دیسک های مجازی یک ماشین
  • Memory State: وضعیت حافظه موقت آن ماشین در زمان Snapshotگیری است. (به صورت اختیاری)

بعد از بازگرداندن یک Snapshot، شما به تمام حالت هایی که در آن زمان مشخص کرده اید باز می گردید.

این ویژگی برای زمانی مفید است که شما مکرراً نیاز به حالت خاصی از یک ماشین دارید اما نمی خواهید ماشین های مجازی متعددی بسازید یا می خواهید تغییراتی اعمال کنید که از نتیجه آن مطمئن نیستید.
اگر یک ماشین دارای چندین دیسک در حالت های متفاوتی می باشد قبل از گرفتن یک Snapshot باید آن را خاموش کنید. همچنین اگر در زمان تعریف دیسک های ماشین مجازی حتی یکی از آن ها را در حالت Independent تعریف کنیم، Snapshot به صورت پیش فرض شامل وضعیت جاری حافظه موقت نخواهد بود.
اگر چه شما می توانید تعداد تعریف نشده ای Snapshot از یک ماشین تهیه کنید، باید توجه داشت که VMware تنها از 32 سطح آن پشتیبانی می کند.
در زمان Snapshotگیری، باید از سایر فعالیت های در حال اجرای ماشین مجازی و همچنین تاثیرات احتمالی آن در زمان بازگشت به آن Snapshot آگاه بود. در عمل، بهترین حالت برای گرفتن یک Snapshot زمانی است که هیچ برنامه ای در ماشین مجازی در ارتباط با سایر کامپیوترها نباشد.
شما می توانید از یک ماشین در حالت های روشن، خاموش و معلق Snapshot تهیه کنید.

استفاده از Snapshot Manager

به وسیله Snapshot Manager امکان نمایش تمامی Snapshotهای یک ماشین و دسترسی مستقیم به آنها فراهم می گردد. از جمله امکانات موجود:

  • Go to: دستوری است که اجازه بازگرداندن به هر کدام از Snapshotهای انتخابی را می دهد.
  • Delete: دستور حذف یک Snapshot است به این صورت که ابتدا اطلاعاتش را از والد آن حذف و سپس اقدام به حذف Snapshot مورد نظر می کند.
  • Delete All: دستوری است که تمامی Snapshotهایی که قبل از موقعیت جاری You are here قرار دارد را از روی دیسک حذف کرده و از لیست آن ماشین حذف می کند.

اگرچه تمام این دستورات هم معنی دستور Delete می باشند، شما نمی توانید دستور “Delete” را به معنای حذف فیزیکی یک فایل تعبیر کنید. از این دستور استفاده می کنیم زیرا Snapshot Manager تنها دو کلیک برای عملکرد دستورات Snspshot دارد و اسم آنها “Delete” و “Delete all” است.

فایل های پیکربندی Snapshot

در زمانی که یک Snapshot گرفته می شود چندین فایل ایجاد یا بروزرسانی می شوند. این فایل ها عبارتند از:

  • vmsd.: فایلی شامل توضیحات Snapshot
  • vmsn.: فایلی شامل تنظیمات Snapshot
  • vmdk. و -delta.vmdk: اطلاعات ذخیره سازی disk فایل ها و delta فایل ها
  • vmx.: فایل های پیکربندی VM

هر توضیح اضافی در مورد یک Snapshot در فایل vmsd.، تنظیمات و حافظه موقت مجازی به صورت اختیاری در vmsn. قرار دارند.

فایل های vmsd. و vmsn.

فایل vmsd. شامل زیرساخت درخت Snapshot است. در نتیجه توضیح خصوصیات هر Snapshot شامل نگهداری یا عدم نگهداری وضعیت حافظه موقت، شماره UID، نام فایل های وابسته و غیره را در بر دارد.
واقعیت این است که این فایل ها به راحتی آسیب می بینند و این زمان آغاز مشکلات است.

فایل های vmdk. و delta.vmdk

vmdk. تنها توضیحاتی در مورد فایل delta.vmdk می باشد. محتوای این فایل به خوبی به فایل والد vmdk. اشاره می کند.
فایل vmdk. یک Snapshot، شبیه فایل vmdk. دیسک اصلی می باشد. در زیر ما از دستور Sgrep استفاده کرده ایم تا خط مربوط به توضیحات اضافی را ببینیم. تنها تفاوتی که مشاهده می شود این است که دیسک اصلی دارای هییچ والدی نمی باشد.

 

در این جدول توضیحاتی در مورد هر خط آمده است:

همچنین شما می توانید ببینید که به فایل vmdk. دیسک اصلی نیز تا حدی شبیه است.

 

فایل –delta.vmdk شامل تغییرات انجام شده بر روی یک Snapshot می باشد به صورتی که با والد آن در ارتباط باشد. این فایل شبیه فایل –flat.vmdk می باشد با این تفاوت که:

محتوای آن به خودی خود مفهومی ندارد، زیرا تنها حاوی تغییر در اشاره به محتوای والد خود می باشد. و محتوای آنها تا زمانیکه والدشان تغییر نیافته ثابت می ماند.

می تواند تا اندازه دیسک پایه رشد کند.

اگر به هر دلیلی vmdk. از بین برود، شما می توانید آن را از نو ایجاد کنید، با این حال delta.vmdk غیر قابل تعویض است.

فایل vmx.

همانطور که می دانید در این فایل تنظیمات مربوط به پیکربندی VM قرار گرفته است و در بیشتر موارد اولین موردی است که برای رفع مشکل مورد بررسی قرار می گیرد.
اجازه دهید تنها محتوایی از Snapshot که برای شما جالب است را ببینید. اگر شما محتوای آن را با دستور Sgrep بررسی کنید ممکن است چیزهایی شبیه این را ببینید.

 

 

امتیاز دهید
پیمایش به بالا