مجازی سازی یا شبیه سازی؟

مجازی سازی یا شبیه سازی؟

شاید شنیدن کلمه مجازی سازی، یاد اتاقک های آموزش خلبانی یا بازی های آموزش رانندگی لوکوموتیو را در ذهن شما تداعی کند، محیطی شبیه واقعیت-کم و بیش تا حدی شبیه. ولی آیا شما واقعاً با نرم افزار شبیه ساز خود پرواز خواهید کرد؟ آیا مسئولیت مسافرین آن بر عهده شماست؟ قطعاً خیر، این انتهای توانایی برای شبیه ساز رانندگی با خلبانی برای شما بود. مهیا شدن محیطی برای آزمایش و سعی و خطا و گاهی هم برای سرگرمی.

ولی امروز با شنیدن کلمه مجازی سازی بهتر است به پرواز واقعی فکر کنید. آری امروزه در دنیای فناوری اطلاعات، VMware و شرکت های مشابه با ارائه محصولات خود، امکان داشتن محیط هایی واقعی و با امکانات جانبی بیشتر، این امکان را به شما می دهد که در بسترهای دلخواه و مورد نظر خودتان، سرویس های مورد نظر را دریافت کنید.

اختلاف مجازی سازی و شبیه سازی تا حدی روشن شد، شبیه سازی با ارائه قسمتی از سرویس های یک نرم افزار سعی بر ارائه محیطی تا حدی شبیه به پلتفرم اصلی برای ارائه سناریوهای آزمایش، خطا و یا آموزش را دارد ولی مجازی سازی به صورت کامل یک نمونه از یک نرم افزار را در یک پلتفرم کاملاً عملیاتی ارائه می کند.

امتیاز دهید
پیمایش به بالا