مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی

مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی

VMware Distributed Power Management یا (DPM)

این سرویس به صورت مداوم منابع سخت افزاری سرورها را در یک کلاستر DRS رصد می کند همچنین از سوی دیگر نیاز پردازشی را برای ماشین های موجود در آن کلاستر را زیر نظر دارد.

هر زمانی که حجم کاری ماشین ها کم شود تشخیص داده و ابتدا ماشین ها را به صورت روشن جاجا می کند و بر روی یک سرور دیگر قرار می دهد و سرور میزبان قبلی را خاموش می کند، این شرایط تا وقتی حجم کار افزایش پیدا نکند باقی می ماند و به محض افزایش بار پردازشی دوباره سرورهای خاموش را روشن و به چرخه کاری بر می گرداند.

به این ترتیب می توان در هزینه های برق مصرفی سرورها، سیستم های خنک کننده صرفه جویی و عمر مفید سرورها را افزایش داد.

تمام این چرخه به صورت کاملاً خودکار بر اساس سیاست هایی است که مدیر سیستم اعمال می کند. DPM به چند روش می تواند به سرورها متصل و این فرایند را انجام دهد.

1- Wake-on-Lan

2- ILO

3- IPMI

قابل ذکر است که محصولات مجازی ساز شرکت Microsoft و Citrix فاقد این توانمندی هستند.

امتیاز دهید
پیمایش به بالا