مدیریت منابع VMware DRS

مدیریت منابع VMware DRS

منابع محاسباتی خود را در حالت تعادل نگهدارید. VMware DRS منابع سخت افزاری شما را در محاسبات دائماً در حالت تعادل نگهداری می کند، این ساختار به گونه ای است که بنا به الویت ها، حجم کاری و نیازهای آنی برخی از سرویس ها، از منابع سخت افزاری رزرو شده به آنها تخصیص داده شود.

 

VMware DRS به شما این امکان را می دهد تا:

منابع سیستم را در حالت تعادل نگه داشته، ماشین های مجازی در زمان نیاز به صورت پویا به این منابع دسترسی خواهند یافت.

حجم منابع رزرو شده قابل تغییر می باشد و امکان افزایش آن در هر زمان وجود دارد.

امکان مدیریت بهتری ارایه می دهد و سیستم را توانمند می کند تا منابع را رصد کرده و مدیریت زیرساخت ها را به صورت چشمگیری آسان تر می کند.

امتیاز دهید
پیمایش به بالا