VMware Hypervisor/ESXi

VMware Hypervisor/ESXi

ESXi آخرین ورژن از سری نرم افزاری VMware Hypervisor است. تکنولوژی استفاده شده از نوع Bare Metal می باشد و مستقل از سیستم عامل، همچنین مدیریتی کاملی بر روی سخت افزار و منابع سیستم اعمال می کند.

شرکت VMware بعد از ارائه vSphere 4.1 به کاربران خود توصیه کرد تا از ESXi استفاده کنند. VMware Hypervisor که بر پایه ESXi می باشد را می توانید به صورت رایگان دانلود کنید. این بسته شامل ESXi و VMware vSphere Client می باشد. باید به این نکته توجه کرد که سری 4.1 این نرم افزار نیاز به پردازنده های 64 بیتی دارد، و اگر پردازنده های 32 بیتی در مجموعه خود دارید، باید از سری ESXi 3.5 استفاده کنید.

 

می توان به چند تفاوت بزرگ بین ESX و ESXi اشاره کرد.

1- در ESXi کاربران به جای استفاده از کنسول از RCLI استفاده می کنند.

2- ESXi سبک تر و دارای سرعت بوت و نصب بالاتر می باشد.

3- ESXi دارای دیواره آتش بهتر با مدیریت و پیکربندی پیشرفته تری می باشد.

4- رنگ بندی در کنسول مدیریتی ESXi متفاوت می باشد.

5- در ESXi، قسمت Health Status نهادینه شده است.

6- بعضی از خصوصیات شبکه در ESXi، به واسطه سرویس ها پیکربندی می شود در نتیجه خطای کمتری به وجود می آید.

7- ESXi پچ کمتری نیاز دارد و در ریسک کمتری برای تغییرات وجود دارد.

در جدول مقایسه ی زیر می توانید برخی از توانایی های منحصر به فرد VMware ESXi/ESX 4.1 را در برابر Microsoft Hyper-V و Cirtix Xenserver مشاهده کنید.

Hypervisor Attributes

VMware ESXi/ESX 4.1

Citrix XenServer 5.6

Windows Server 2008 R2 with Hyper-V

Small Disk Footprint

+

70 MB disk footprint

(VMware ESXi)

__

1.8GB

__

>2GB with Server Core installation
~10GB with full Windows Server installation

OS Independence

+

No reliance on general purpose operating system

(VMware ESXi)

__

 

Relies on Linux in Dom
management Partition

__

Relies on Windows 2008 in Parent Partition

Hardened Drivers

+

 

Optimized with hardware vendors

__

 

Generic Linux Drivers

__

Generic Windows drivers

Advanced Memory Management

+

 

Ability to reclaim unused memory, de-duplicate memory pages, compress memory pages

__

 

Recently added basic overcommit, but does not adjust memory allocation based on VM usage; no deduplication or compression of pages

__

No ability to reclaim unused physical memory, de-duplicate or compress pages

Advanced Storage Management

+

 

VMware vStorage VMFS, Storage vMotion

__

 

Lacks an integrated cluster file
system, no live storage migration, storage features support very few arrays

__

Lacks an integrated cluster file system, no live storage migration

High I/O Scalability

+

Direct driver model

__

 

I/O bottleneck in Dom0 management OS

__

I/O bottleneck in parent O

Host Resource Management

+

 

Network traffic shaping, per-VM resource shares, set quality of service priorities for storage and network I/O

__

 

Lacks similar capabilities

__

Lacks similar capabilities

Performance Enhancements

+

 

AMD RVI, Intel EPT large memory pages, universal 8-way vSMP, VMI paravirtualization, VMDirectPath I/O, PV guest SCSI driver

__

 

No large memory pages, no paravirt guest SCSI device, no direct I/O device support

__

Large memory pages,
4-way vSMP on Windows
2008 and Windows 7 VMs only

Virtual Security Technology

+

 

VMware VMsafe™ security API

__

 

Nothing comparable

__

Nothing comparable

Flexible Resource Allocation

+

 

Hot add VM vCPUs and memory, VMFS volume grow, hot extend virtual disks, hot add virtual disks

__

 

Nothing comparable

__

Only hot add virtual disks

 

صفحه VMware vSphere Hypervisor در سایت vmware.com

دانلود VMware vSphere Hypervisor

امتیاز دهید
پیمایش به بالا