P2V چیست؟

P2V چیست؟

در مجازی سازی یکپارچه سازی سرورها بارها مورد استفاده قرار می گیرد. این در جایی است که سرور سخت افزاری باید به سرور مجازی تبدیل شود.
این پروسه تبدیل فیزیکی به مجازی (physical to virtual) در اصطلاح P2V نامیده می شود.

این پردازش می تواند به صورت دستی انجام شود ولی آسان تر است که از برنامه های کاربردی P2V استفاده شود. or Virtual machin import) P2V) عاملیتی است که شاید در واسطه های مدیریتی برای محصولات مجازی گنجانده شود، این در حالی است که محصولات استاندارد P2V مانند VMware Converter و Vizioncore’s vConverter برای این امر تولید شده اند.

 

این محصولات P2V به سرور سخت افزاری متصل می شوند، تمامی داده های سرور فیزیکی را به داخل دیسک مجازی یک سرور مجازی کپی کرده و تمامی درایورهای سخت افزاری سیستم مهمان را جایگزین درایورهای سیستم مجازی می کنند و ماشین مجازی آماده سرویس دهی می شود. در این حالت هیچ گونه وقفه ای در سرویس دهی به کاربران نهایی این سرورها ایجاد نمی شود.
V2V یا Virtual to Virtual نیز تبدیل کننده ای مشابه تبدیل کنندگان V2P می باشند. این تبدیل کنندگان در زمان انتقال یک ماشین مجازی با زیرساخت مجازی به زیرساخت مجازی دیگر استفاده می شود.

امتیاز دهید
پیمایش به بالا