تغییر نگاه شخص به وسیله یادگیری عمیق

این یکی کمی عجیب است. تصور کنید شما یک عکس از یک نفر، مانند یک دوست یا یک خویشاوند دارید. متخصصین Deep Learning یک شبکه یادگیری عمیق را آموزش دادند تا نگاه شخص را تغییر دهند.

شما حتی می‌توانید آن را با عکس‌های خود در اینجا امتحان کنید (هشدار: ارتباط همیشه کارساز نیست).


پیمایش به بالا