سمینار آموزشی مجازی سازی دسکتاپ ها در شهر زنجان برگزار شد

شرکت داده رایانش ابری پردیس با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان زنجان و شرکت حاسبان رایان اقدام به برگزاری سمیناری با موضوع “مجازی سازی دسکتاپ ها مبتنی بر زیرساخت های رایانش ابری” در شهر زنجان نمود. بیش از 100 نفر از مدیران و کارشناسان محترم فناوری اطلاعات شرکت ها و سازمان های استان زنجان در این سمینار حضور داشتند.

شرح برنامه های سمینار

1. چگونه یک پروژه مجازی سازی Desktop و Application را براساس استانداردهای روز دنیا پیاده سازی کنیم؟

1.1 مشکلات دسکتاپ های سنتی

2.1 معرفی انواع مجازی سازی

3.1 معرفی مجازی سازی دسکتاپ ها

4.1 انواع راه حل های مجازی سازی دسکتاپ ها

5.1 علت های شکست پروژه های VDI

6.1 آشنایی با نحوه طراحی VDI برای 300 کاربر همزمان

2. چگونه یک SAN Storage، مبتنی بر نیازهای حال و آتی سازمان انتخاب کنیم؟

1.2 معرفی اجمالی دستگاه های DAS ، NAS وSAN 

2.2 معرفی انواع هاردهایSATA ،SAS  و SSD و کاربردهای آنها

3.2 بیان ویژگی های اصلی SAN Storageها

4.2 تجهیزات SAN مناسب برای مجازی سازی دسکتاپ ها

5.2 علت افزایش سود آوری SAN Storageهای سنتی

6.2 تفاوت SAN Storageهای سنتی با SAN Storageهای مدرنSDS 

7.2 معرفی سیستم عامل SAN Storage

8.2 SAN Storage مورد نیاز برای 100 کاربر همزمان

3. چگونه تجهیزات Thin Client و Zero Client، متناسب با نیازهای حال و آتی سازمان را انتخاب کنیم؟

1.3 روش های ارتباطی در مجازی سازی دسکتاپ ها

2.3 معرفی Thick Client و Mini PC

3.3 معرفی Thin Client

4.3 معرفیZero Client 

5.3 معرفی پروتکل های ارتباطی PCOIP و RDP

6.3 معرفی Teradici Chipset

7.3 چگونگی تبدیل PCهای قدیمی به Zero

پیمایش به بالا