برگزاری کارگاه آموزشی امنیت مجازی سازی دسکتاپ ها

شرکت داده رایانش ابری پردیس با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع “مجازی سازی دسکتاپ ها مبتنی بر زیرساخت های رایانش ابری” در شهر تهران نموده است.

بیش از 100 نفر از مدیران و کارشناسان محترم فناوری اطلاعات در این کارگاه آموزشی حضور خواهد داشت.
زمان برگزاری کارگاه آموزشی: 17 مرداد ماه 1395، ساعت 8:30 الی 13:30
مکان: ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیمایش به بالا