همایش پدافند سایبری در شهر اراک برگزار شد

همایش پدافند سایبری با مشارکت اداره کل پدافند غیرعامل استانداری مرکزی و شرکت داده رایانش ابری پردیس در تاریخ 6 آبان ماه 1395 در فرهنگسرای شهر اراک برگزار گردید.

در همایش برگزار شده معاونت پدافند غیرعامل کشور سردار قاسمی با توجه به ضرورت تقویت ارتش سایبری در دوران جنگ نرم از اهمیت این موضوع مطالبی بیان نمودند.
همچنین مدیرکل پدافند غیرعامل استان مرکزیآقای مهندس طاعتی ضمن عرض خیرمقدم به حضار؛ در خصوص اهداف همایش سخرانی کردند.
در ادامه مدیرعامل شرکت داده رایانش ابری پردیس آقای دکتر غفاری نیز در سخنرانی خود به نکات قابل توجهی در خصوص پدافند سایبری و موضوعات مربوط همایش اشاره نمودند.
دو کارگاه تخصصی نیز در ارتباط با بدافزار استاکس نت و مرکز عملیات امنیت soc با حضور آقای مهندس علی کیائی فر مدیریت دپارتمان امنیت شرکت داده رایانش ابری پردیس و آقای مهندس مسعود استاد برگزار گردید.
در همین راستا مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ضمن تاکید بر اهمیت به روز شدن و تقویت قوای سایبری کشور افزود: پس از برگزاری همایش موفق “آشنایی با تهدیدات نوین در حوزه سایبری” در سال گذشته این همایش نیز حاوی مطالب جامع و مفید برای ذهن مخاطبین بود.

پیمایش به بالا