10محصول برتر امنیت شبکه سال 2016 از نظر CRN معرفی شدند

این 10 محصول برتر به ترتیب عبارتند از:
سری XG محصولات Sophos معادل UTMهای Cyberoam هستند و توسط تیم مهندسی Cyberoam تولید شده اند.

 Sophos XG Firewall (Cyberoam UTM)

  • Check Point Software Technologies vSEC Cloud Security
  • Versa VNF
  • Cisco Digital Network Architecture
  • Tenable Network Security Threat Hunting
  • Symantec Advanced Threat Protection
  • Fortinet Security Fabric
  • Cryptzone
  • Dell SonicWall Advanced Threat Protection
  • WatchGuard Wi-Fi Cloud

منبع

پیمایش به بالا