جاسوس سایبری

بیش از 25 سال است که حملات تروجان در دستگاه های تلفن یا سازمان های بزرگ اتفاق می افتد. درحال حاضر آخرین حمله به طور فزاینده ای پیچیده تر شده است.

در حال حاضر، دشمنان سایبری به طور معمول مجرمینی هستند که از طریق اینترنت و در جهت مقاصد مالی، اشخاص حقیقی و کسب و کارها را مورد هدف قرار می دهند. هکرهایی مانند anonymous یا lulzSec که به دلیل اعتراض یا حتی برای مقاصد شخصی از اینترنت برای حمله به سازمان ها سوء استفاده می کنند؛ و به طرز چشمگیری، دولت ها در راستای مقاصد سیاسی و نظامی و یا حتی دفاعی خود هکرهایی را برای مورد هدف قراردادن کشورها و گروه های بین المللی به کار گرفته اند.
اما اکنون خطر ظهور چهارمین دشمن سایبری وجود دارد:
تروریست ها:
اگر Supervillainها در دنیای واقعی وجود داشتند و پول جزء مسائل بی اهمیت قرار می گرفت و امروزه مامورین مخفی شبیه به جمیز باند وجود داشتند، احتمال استفاده از چه نوع بدافزارهایی در مقیاس وسیع ممکن می شد؟

پیمایش به بالا