وقتی به وسیله هوش مصنوعی می توان لب خوانی کرد

بر اساس همکاری مشترک بین شرکت Google و دانشگاه آکسفورد با استفاده از یادگیری عمیق، LipNet شکل گرفت.

 

 

موفقیت این هوش مصنوعی در لب خوانی 93% است در حالیکه لبخوانی توسط انسان در این پروژه 53% بوده است. یعنی هوش مصنوعی با استفاده از یادگیری عمیق 40% موفق تر از انسان عمل کرده است.

LipNet: End_tO_End Sentence-Level Lipreading.PDF

 

پیمایش به بالا