پیش بینی ذخیره سازی مبتنی بر نرم افزار در دنیا از 2017 تا 2021

طبق پیش بینی صورت گرفته در مورد ذخیره سازی مبتنی بر نرم افزار در دنیا از 2017 تا 2021، SDS رشد بسیار بیشتری نسبت به ذخیره‌سازی Enterprise خواهد داشت. Hyperconverged برترین جایگاه را در بین آنها دارد.

چکیده گزارش:
این گزارش IDC پیش بینی هایی را در مورد عواید و ظرفیت بازار جهانی SDS در بر دارد. داده های این پیش بینی بر استفادۀ کاربر نهایی از چهار راهکار SDS تمرکز دارد: Object ،File ،Block و Hyperconverged.
این چهار راهکار مجموع فروش به مشتری را تشکیل می دهند که توسط ارائه دهندگان سیستم ذخیره سازی و ISVها ارائه می شوند.
HCI شامل ترکیبی از پلتفرم های ذخیره سازی مبتنی بر File ،Block و Bbject است (بسته به پیاده سازی شرکت سازنده). برای هر یک از این دسته ها IDC ارزش (هزینه صرف شده توسط کاربر نهایی) و همچنین ظرفیت فروش را تخمین زده است.
Eric Burgener مدیر تحقیقات ذخیره سازی می گوید: “برای سازمان های مرتبط با IT که در حال گذار هستند SDS مطابقت خوبی برای ظرفیت مورد نیاز آنها فراهم می کند:

  • چابکی و قابلیت انعطاف IT.
  • مدیریت و Administration آسان تر و شهودی تر در نتیجۀ مدیریت مستقل ذخیره سازی.
  • کاهش هزینه ها در نتیجۀ استفاده از تجهیزات و سخت افزارهایی که از قبل در بازار موجودند.
    هرچه خرید این اقلام متداول تر می شود فروش ذخیره سازی Enterprise کمتر شده و فروش راهکارهای SDS بیشتر می شود”

دسته ها: نرم افزار ذخیره سازی، راهکارهای ذخیره سازی: ذخیره سازی مبتنی بر نرم افزار
نواحی: همه دنیا
موضوعات: خدمات تکثیر دیتا، Disaster recovery، محافظت دیتا مبتنی بر دیسک، نرم افزار فایل‌سیستم، Network-Attached Storage ،Infrastructure as a service، فایل سیستم های موازی و توزیع شده، خدمات Cloud عمومی، فایل سیستم های Scale-out، نرم افزار مدیریت ذخیره سازی، مجازی سازی.

*منبع

پیمایش به بالا