ساختار یک تیمِ BIG Data

اعضای تشکیل دهنده ساختار یک تیمِ BIG Data:

  • کارشناس نرم افزار
  • طراح Big Data
  • تحلیل گر سیستم های کامپیوتری
  • تحلیل گر کسب و کار
پیمایش به بالا