نقش کلان داده ها در کسب و کار

  • جمع آوری اطلاعات
  • سازمان دهی داده ها
  • ایجاد یک بینش عملی
  • ارائه محصولات و خدمات بهتر

BIG DATA 01 01 e1691318385875 1

پیمایش به بالا