وقتی هوش مصنوعی عکس را توضیح می دهد…

بی شک برچسب گذاری توسط Facebook یا Google Photo را بر روی عکس های خود دیده اید. اما این کار فقط برچسب گذاری یا همان Labeling است.

در حال حاضر به واسطه یادگیری عمیق (Deep Learning) می توان قدم های بیشتر و قابل توجهی را برداشت و عکس ها را به همراه عناصر موجود در آن توضیح داد. به این ترتیب که کامپیوتر نه فقط یاد می گیرد که عکس ها را Classify کند که حتی می تواند با گرامر صحیح به زبان انگلیسی آن عکس را تشریح کند و عناصر موجود در آن را توضیح دهد.
از طریق این لینک می تواند  نمونه خروجی های کامپیوتر در توضیح عکسها را ببینید.

پیمایش به بالا