ساخته شدن موسیقی کلاسیک توسط هوش مصنوعی

به یک موسیقی گوش نواز کلاسیک که توسط هوش مصنوعی به واسطه یادگیری عمیق (Deep Learning) ساخته شده گوش فرا دهید:

 کامپیوتر بعد از آنکه الگوهایی را که منحصر به موسیقی شوپن هستند را یاد گرفت، یک قطعه کاملا جدید ایجاد کرد!

پیمایش به بالا