معرفی اتریوم

Ethereum شبکه ای از کامپیوترها است که دسترسی به نوع جدیدی از نرم افزارها را امکان پذیر می سازد.

چرا Ethereum نامگذاری شده است؟
“در واقع Ethereum یک استعاره است که به Aether (اتر) اشاره دارد، یعنی یک محیط فرضی نامرئی که در جهان هستی وجود دارد و به نور اجازه حرکت می دهد.”

پیمایش به بالا