رضایت نامه برگزاری دوره آموزشی VMware vSphere 5.1 در پتروشیمی شازند

شرکت داده رایانش ابری پردیس در پی برگزاری دوره آموزشی VMware vSphere 5.1 در مجتمع پتروشیمی شازند موفق به دریافت رضایت نامه از آن سازمان محترم شد.

متن این رضایت نامه به این شرح می باشد:

بدینوسیله گواهی می‏ گردد، دوره آموزشی VMware vSphere 5.1 به مدت 40 ساعت توسط مدرس محترم شرکت داده رایانش ابری پردیس در مرکز آموزش مجتمع پتروشیمی شازند جهت کارشناسان این شرکت برگزار گردیده است.

با بررسی ارزیابی‏ های صورت گرفته نحوه برگزاری دوره مورد رضایت می‏ باشد.

رضایت نامه برگزاری دوره آموزشی VMware vSphere 5.1 در پتروشیمی شازند
رضایت نامه برگزاری دوره آموزشی VMware vSphere 5.1 در پتروشیمی شازند
پیمایش به بالا