رضایت نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شرکت داده رایانش ابری پردیس در پی اجرای موفقیت آمیز پروژه پیاده سازی سرویس های مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاربران شبکه اینترانت در ادارات کل استانی موفق به دریافت رضایت نامه از آن سازمان محترم شد.

متن این رضایت نامه به این شرح می باشد:

شرکت داده رایانش ابری پردیس

با سلام

احتراماً، از زحمات مجموعه همکاران فنی آن شرکت در خصوص همکاری فی ما بین با موضوع “قرارداد پیاده سازی سرویس های مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاربران شبکه اینترانت در ادارات کل استانی” تشکر و قدردانی می شود.

لازم به یادآوری است این گواهی با عنایت به درخواست آن شرکت و صرفاً در خصوص رضایت از عملکرد فنی صادر گردیده و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگر می باشد.

رضایت نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
رضایت نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
پیمایش به بالا