رضایت نامه شرکت صنایع آذرآب اراک

شرکت داده رایانش ابری پردیس در پی اجرای موفقیت آمیز پروژه خود با موضوع آنتی ویروس سیمانتک در شرکت صنایع آذرآب اراک موفق به دریافت رضایت نامه از آن سازمان محترم شد.

متن این رضایت نامه به این شرح است:
بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از شرکت محترم پردیس بابت همکاری در موضوعات مختلف کامپیوتر ابراز می‌دارد. این گواهی بطور خاص برای حسن انجام کار در بحث آنتی ویروس سیمانتک Symantec که چند سالی توسط شرکت محترم پردیس به نحو احسن ارائه می‌گردد صادر گردیده است.

رضایت نامه شرکت صنایع آذرآب اراک
رضایت نامه شرکت صنایع آذرآب اراک
پیمایش به بالا