رضایت نامه شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

شرکت داده رایانش ابری پردیس در پی اجرای موفقیت آمیز پروژه خود در پشتیبانی سیستم مجازی سازی و آنتی ویروس شرکت سهامی برق منطقه ای باختر موفق به دریافت رضایت نامه از آن سازمان محترم شد.

متن این رضایت نامه به این شرح است:
شرکت محترم داده رایانش ابری پردیس
موضوع: اعلام رضایتمندی
با سلام
احتراما بدینوسیله ضمن تقدیر و تشکر مراتب رضایتمندی از عملکرد آن شرکت در خصوص خدمات پشتیبانی سیستم مجازی سازی و آنتی ویروس را اعلام داشته و آرزوی موفقیت روز افزون برای آن شرکت و پرسنل محترم خواستاریم.

رضایت نامه شرکت سهامی برق منطقه ای باختر
رضایت نامه شرکت سهامی برق منطقه ای باختر
پیمایش به بالا