ماشین حساب RAID

RAID Calculator

ماشین حساب رید

 • هارد دیسک ها را اضافه کنید
 • Server
  جهت حذف هارددیسک روی آن کلیک کنید.
  حداقل دو دیسک را انتخاب کنید
 • حداقل دیسک لازم برای استفاده از RAID 5 باید 3 عدد باشد.
  حداقل دیسک لازم برای استفاده از RAID 6 باید 4 عدد باشد.
  حداقل دیسک لازم برای استفاده از RAID 10 باید 4 عدد و تعداد زوج باشد.
  حداقل دیسک لازم برای استفاده از RAID 50 باید 6 عدد و تعداد زوج باشد.
  حداقل دیسک لازم برای استفاده از RAID 60 باید 8 عدد و تعداد زوج باشد.
  The minimum number of disks in a RAID 5E set is 4.
  The minimum number of disks in a RAID 51 set is 6 and it must be an even number.
  The minimum number of disks in a RAID 61 set is 8 and it must be an even number.
  Available disk space:
  Parity/Protection:
  Unused disk space:

راهنمای مطلب

ماشین حساب RAID

ماشین حساب RAID ابزاری است که به شما کمک می‌کند تا فضایی که هر RAID با توجه به تعداد و حجم هارد دیسک‌های موجود در اختیار شما قرار می‌دهد را محاسبه کنید. با استفاده از ماشین حساب RAID، می‌توانید ظرفیت، افزایش سرعت و تحمل خطا را برای سطوح RAID مختلف محاسبه کنید. برخی از ماشین حساب RAID پشتیبانی از سطوح RAID زیر را دارند:

 RAID 0

 RAID 1

 RAID 5

 RAID 6

 RAID 10

 RAID 50

 RAID 60

 بنابراین، برای محاسبه فضای ذخیره‌سازی در هر سطوحی باید از ماشین حساب RAID مناسب استفاده کنید که توانایی محاسبه فضای ذخیره‌سازی برای هر سطح RAID را داشته باشد. می‌توانید از برنامه‌های مختلف ماشین حساب RAID برای دسترسی به این ابزار استفاده کنید. برخی از این برنامه‌ها شامل Advanced RAID Calculator ،RAID Calculator و غیره هستند.

چگونه از ماشین حساب RAID برای محاسبه فضای ذخیره‌سازی استفاده کنیم؟

برای محاسبه فضای ذخیره‌سازی با استفاده از ماشین حساب RAID، می‌توانید به روش زیر عمل کنید:

 1.  تعیین نوع RAID: ابتدا باید نوع RAID مورد نظر را مشخص کنید. برای مثال RAID 0 ،RAID 1 ،RAID 5 و غیره.
 2.  وارد کردن تعداد هارد دیسک‌ها: باید تعداد هارد دیسک‌های مورد استفاده را وارد کنید.
 3.  وارد کردن حجم هارد دیسک‌ها: باید حجم هارد دیسک‌های مورد استفاده را وارد کنید.
 4.  محاسبه فضای ذخیره‌سازی: با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، ماشین حساب RAID می‌تواند فضای ذخیره‌سازی مورد نیاز برای RAID مورد نظر را محاسبه کند.
 5.  بررسی نتایج: پس از محاسبه فضای ذخیره‌سازی، باید نتایج را بررسی کنید و مطمئن شوید که فضای ذخیره‌سازی کافی برای نیازهای خود دارید.

آیا ماشین حساب RAID برای محاسبه فضای ذخیره‌سازی در سطوح RAID مختلف تفاوت دارد؟

بله، ماشین حساب RAID برای محاسبه فضای ذخیره‌سازی در سطوح RAID مختلف تفاوت دارد. هر سطح RAID به دلیل ترکیب مختلف هارد دیسک‌ها و روش‌های مختلف تحمل خطا، فضای ذخیره‌سازی متفاوتی دارد. برای مثال، در RAID 0، فضای ذخیره‌سازی برابر با حاصل جمع حجم تمام هارد دیسک‌ها است، در حالی که در RAID 5، فضای ذخیره‌سازی برابر با حاصل ضرب تعداد هارد دیسک‌ها منهای یک هارد دیسک است. بنابراین، برای محاسبه فضای ذخیره‌سازی در سطوح RAID مختلف، باید از ماشین حساب RAID مخصوص آن سطح RAID استفاده کنید.

آیا ماشین حساب RAID برای محاسبه فضای ذخیره‌سازی در سطوح RAID 0 و RAID 1 تفاوت دارد؟

بله، ماشین حساب RAID برای محاسبه فضای ذخیره‌سازی در سطوح RAID 0 و RAID 1 تفاوت دارد. در سطح RAID 0، فضای ذخیره‌سازی برابر با حاصل جمع حجم تمام هارد دیسک‌ها است. اما در سطح RAID 1، فضای ذخیره‌سازی برابر با حجم هارد دیسک تکرار می‌شود، به این معنی که فقط نصف فضای هارد دیسک‌ها در دسترس است و نیمی از فضا برای تکرار و تحمل خطا استفاده می‌شود.

آیا ماشین حساب RAID برای محاسبه فضای ذخیره‌سازی در سطح RAID 2 تفاوت دارد؟

بله، ماشین حساب RAID برای محاسبه فضای ذخیره‌سازی در سطح RAID 2 تفاوت دارد. سطح RAID 2 در واقع یک ترکیب از RAID 0 و RAID 1 است که از تکنولوژی ECC (Error Correction Code) برای تحمل خطا استفاده می‌کند. در سطح RAID 2، داده‌ها به بلوک‌های کوچک تقسیم شده و برای هر بلوک، یک بیت ECC تولید می‌شود. بیت ECC به عنوان یک کد تصحیح خطا استفاده می‌شود و در صورت بروز خطا در هارد دیسک، می‌تواند اطلاعات را بازیابی کند.

آیا ماشین حساب RAID برای محاسبه فضای ذخیره‌سازی در سطح RAID 10 تفاوتی با سطح RAID 2 دارد؟

بله، ماشین حساب RAID برای محاسبه فضای ذخیره‌سازی در سطح RAID 10 تفاوتی با سطح RAID 2 دارد. سطح RAID 10 در واقع یک ترکیب از RAID 0 و RAID 1 است که از تکنولوژی ترکیبی برای تحمل خطا استفاده می‌کند. در سطح RAID 10، هارد دیسک‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند و سپس این دو گروه به صورت RAID 0 با هم ترکیب می‌شوند و در نهایت، این دو RAID 0 با هم ترکیب می‌شوند تا سطح RAID 10 شکل گیرد.

آیا ماشین حساب RAID برای محاسبه حجم داده‌های قابل ذخیره در سطوح RAID 2 و RAID 10 تفاوت دارد؟

بله، ماشین حساب RAID برای محاسبه حجم داده‌های قابل ذخیره در سطوح RAID 2 و RAID 10 تفاوت دارد. در سطح RAID 2، داده‌ها به بلوک‌های کوچک تقسیم شده و بیت ECC به عنوان یک کد تصحیح خطا استفاده می‌شود. اما در سطح RAID 10، هارد دیسک‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند و سپس این دو گروه به صورت RAID 0 با هم ترکیب می‌شوند و در نهایت، این دو RAID 0 با هم ترکیب می‌شوند تا سطح RAID 10 شکل گیرد.

آیا ماشین حساب RAID برای محاسبه حجم داده‌های قابل ذخیره در سطح RAID 5 تفاوت دارد؟

بله، ماشین حساب RAID برای محاسبه حجم داده‌های قابل ذخیره در سطح RAID 5 با سایر سطوح RAID تفاوت دارد. در سطح RAID 5، داده‌ها به بلوک‌های کوچک تقسیم شده و بیت پاریتی (Parity Bit) به عنوان یک کد تصحیح خطا استفاده می‌شود. بیت پاریتی به صورت همزمان با داده‌ها بر روی هارد دیسک‌های دیگر نوشته می‌شود و در صورت بروز خطا در یکی از هارد دیسک‌ها، می‌تواند اطلاعات را بازیابی کند.

آیا ماشین حساب RAID برای محاسبه تعداد دیسک‌های مورد نیاز برای سطح RAID 5 تفاوتی با سطوح دیگر RAID دارد؟

بله، ماشین حساب RAID برای محاسبه تعداد دیسک‌های مورد نیاز برای سطح RAID 5 تفاوتی با سطوح دیگر RAID دارد. در سطح RAID 5، برای تحمل خطا، بیت پاریتی به صورت همزمان با داده‌ها بر روی هارد دیسک‌های دیگر نوشته می‌شود. بنابراین، برای محاسبه تعداد دیسک‌های مورد نیاز برای سطح RAID 5، باید به تعداد هارد دیسک‌های داده‌ای که قرار است در آن ذخیره شوند، یک هارد دیسک برای بیت پاریتی اضافه کنید.

به عنوان مثال، اگر شما ۴ هارد دیسک دارید و می‌خواهید از سطح RAID 5 استفاده کنید، باید ۳ هارد دیسک را برای ذخیره داده‌ها و یک هارد دیسک را برای بیت پاریتی اختصاص دهید. بنابراین، تعداد کل هارد دیسک‌های مورد نیاز برای سطح RAID 5 برابر با ۴ است.

آیا ماشین حساب RAID برای محاسبه تعداد دیسک‌های مورد نیاز برای سطح RAID 10 تفاوتی با سطح RAID 6 دارد؟

بله، ماشین حساب RAID برای محاسبه تعداد دیسک‌های مورد نیاز برای سطح RAID 10 تفاوتی با سطح RAID 6 دارد. در سطح RAID 10، هارد دیسک‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند و سپس این دو گروه به صورت RAID 0 با هم ترکیب می‌شوند و در نهایت، این دو RAID 0 با هم ترکیب می‌شوند تا سطح RAID 10 شکل گیرد. اما در سطح RAID 6، داده‌ها به بلوک‌های کوچک تقسیم شده و دو بیت پاریتی به عنوان کد تصحیح خطا استفاده می‌شود. همچنین، در سطح RAID 6، دو هارد دیسک برای تحمل خطا اختصاص داده می‌شود.

آیا ماشین حساب RAID برای محاسبه تعداد دیسک‌های مورد نیاز برای سطح RAID 10 با دیسک‌های با حجم متفاوت تفاوتی دارد؟

بله، ماشین حساب RAID برای محاسبه تعداد دیسک‌های مورد نیاز برای سطح RAID 10 با دیسک‌های با حجم متفاوت تفاوتی دارد. تعداد دیسک‌های مورد نیاز برای سطح RAID 10 به تعداد هارد دیسک‌های داده‌ای که قرار است در آن ذخیره شوند، یک هارد دیسک برای بیت پاریتی و همچنین یک هارد دیسک برای هر گروه از هارد دیسک‌های RAID 0 نیاز دارد. بنابراین، تعداد دیسک‌های مورد نیاز برای سطح RAID 10 با دیسک‌های با حجم متفاوت ممکن است متفاوت باشد.

5/5 - (2 رای)
پیمایش به بالا