خطا در اضافه کردن Datastore جدید

خطا در اضافه کردن Datastore جدید

ایمیل های فراوانی دریافت کردیم که اکثر دوستان این پرسش را مطرح نموده اند: "هنگامی که قصد اضافه کردن DataStore جدید را داریم پیغام خطایی به صورت زیر نشان داده می شود." از همین رو یکی از تجربیات فنی خود در اجرای یکی از پروژه ها را در اینجا جهت پاسخ به دوستان می آوریم.

Call fails for “HostDatastoreSystem QueryVmfsDatastore- CreateOptions” for object “ha-datastoresystm”

در پروژه مورد نظر نکته قابل توجه این بود که در سرورهای قبلی که معماری مشابه داشتند چنین پیغامی وجود نداشت، فقط در سرورهایی این پیغام ظاهر می شد که هارد دیسک های آنها دارای اطلاعات و از سرورهای مختلفی انتخاب شده بود و در سرور جدید پیکربندی شده بودند و هنگام اضافه کردن DataStore دوم پیغام خطا ظاهر می شد.

حتی با Back کردن و دوباره Next کردن، از این مرحله عبور می کند ولی هنگامی که قصد تعیین کردن File Size را داشتیم باز با پیغام خطای روبرو مواجه می شدیم

نکته قابل توجه این بود که می بایست DataStore دوم خالی باشد ولی بعد از بررسی متوجه شدیم که DataStore مورد نظر دارای Data است. به نظر مشکلاتی در Partition Table وجود داشت.

دو راه حل وجود داشت

1- دسترسی مستقیم به سرور و پیکربندی Raid مذکور.

2- حل مشکل بدون دسترسی مستقیم به سرور.

برای دسترسی ریموتی به سرور، ابتدا SSH را فعال کرده و با نرم افزار Putty به سرور متصل شدیم، سپس دستور Fdisk –l را اجرا کردیم.

دیسکی که قصد اضافه کردن به عنوان DataStore را داشتیم را مشخص کردیم.

/dev/disks/naa.6001e4f023eb110013ffed36d40990cb

با تعجب متوجه شدیم که سه پارتیشن P1,P2,P3 وجود دارد.

در پنج مرحله Fdisk را اجرا کردیم و DataStore بدون مشکل اضافه شد.

1- fdisk /dev/disks/naa.6001e4f023eb110013ffed364d40990cb

2- d را وارد کنید، شماره 1 را برای حذف پارتیشن 1، پارتیشن اول حذف خواهد شد.

3- d را وارد کنید، شماره 2 را برای حذف پارتیشن 2، پارتیشن اول حذف خواهد شد.

4- چون پارتیشن دوم Extended است، پارتیشن سوم هم حذف خواهد شد.

5- W را وارد کنید برای ذخیره تغییرات.

بعد از انجام این مراحل، از طریق Add Storage wizard ،DataStore جدید را بدون مشکل اضافه کردیم.

امتیاز دهید
پیمایش به بالا